Woensdag 28 november vond in de cultuurkoepel in Heiloo de tweede bijeenkomst van Volante plaats.

Volante is een samenwerkingsverband tussen GGzE, Dimence Droep, Lentis een GGZ Noord-Holland-Noord.

Jan Kremer, hoogleraar patiëntgerichte innovatie en voorzitter kwaliteitsraad ZiN, gaf een inspirerende presentatie over kwaliteit en waarden-gestuurde zorg. Zijn kijk op de verschillende definities van kwaliteit en hoe we dit kunnen meten was een eyeopener en trending topic de rest van de dag.

In de middagworkshop van de werkgroep angst & depressie gaf een spiegelgesprek met (ex-)cliënten en ervaringsdeskundigen belangrijke inzichten in wat betekenisvolle uitkomsten voor de cliënt zijn. De werkgroep zal regelmatig cliënten bij het proces betrekken.
In de middagworkshop van de werkgroep acute psychiatrie toonden de resultaten van eerdere inspiratiesessies, interviews en spiegelbijeenkomsten aan wat echt belangrijk was voor cliënten en naasten. Dit kwam overeen met de conclusies van een interactieve opdracht die de workshopdeelnemers hadden uitgevoerd. Het blijft een uitdaging hoe deze aspecten meetbaar te maken.

Ook de ondersteunende diensten van de 4 organisaties hebben elkaar gevonden en wisselen ervaringen en best practices uit op het gebied van duurzaamheid, personeel, communicatie en andere onderwerpen.

Al met al was het een leerzame, geslaagde dag en gaat iedereen enthousiast verder met het kijken in elkaars keuken en het in alle openheid uitwisselen van gegevens. Samen leren en verbeteren om uiteindelijk de kwaliteit van de zorg te verbeteren voor de cliënt en zijn omgeving!

Pin It on Pinterest