Samen leren en verbeteren in de ggz
Jaarlijks vinden er circa 150.000 tot 175.000 beoordelingen door de crisisdienst plaats in Nederland. Ongeveer 10% van de personen in crisis wordt na beoordeling opgenomen in een ggz-instelling.

De NZa heeft een advies gepresenteerd om de bekostiging van de acute ggz te verbeteren. Dit advies is door het ministerie van VWS overgenomen.

Er spelen momenteel meerdere thema’s binnen de acute psychiatrie; de opvang en triage van verwarde personen, de verandering van financiering, het tekort aan klinische capaciteit en de regio aanpak (wie wordt regiehouder).

Pin It on Pinterest