Samen leren en verbeteren in de ggz

Autisme is een ontwikkelingsstoornis en komt zowel bij kinderen als bij volwassenen voor. Er zijn verschillende vormen van autisme. Naast de autistische stoornis (klassiek autisme) en het Syndroom van Asperger bestaat ook de Pervasieve Ontwikkelingsstoornis Niet Anderszins Omschreven (PDD-NOS). In de komende jaren worden de verschillende typen samengevoegd en vallen ze onder de term ‘autismespectrumstoornis’ (ASS). In die nieuwe onderverdeling is onderscheid gemaakt tussen een milde, matige en een ernstige mate van ASS. Meer dan 1% van de Nederlanders (zo’n 190.000 mensen) heeft een vorm van een autismespectrumstoornis.
Binnen Volante bevindt ASS zich nog in de beginperiode. Zodra daar iets over te melden is, plaatsen we dat op deze site.

Pin It on Pinterest