Angst- en stemmingsstoornissen zijn de meest voorkomende psychische stoornissen in de algemene bevolking. In 2019 waren er naar schatting 572.200 mensen bij wie de huisarts een stemmingsstoornis heeft geregistreerd. In 2011 kostte de zorg voor depressie 1,6 miljard euro. Hiermee is depressie een van de duurdere ziekten. 8.1% van de totale kosten voor psychische aandoeningen en 1,8% van de totale kosten voor de gezondheidszorg gaan naar deze aandoening. Angst- en depressie kent een hoog volume, er zijn voor deze behandelingen voor patiënten relevante uitkomstindicatoren beschikbaar en de behandeling wordt door veel aanbieders aangeboden.

De projectgroep Angst & Depressie bestaat uit professionals vanuit de vier Volante instellingen én patiëntvertegenwoordiging vanuit onder andere de Landelijke Depressie vereniging. Zij zijn gestart met een opzet voor een elftal indicatoren, mede op basis van de input van de patiëntvertegenwoordigers. Precies een jaar na de start van de projectgroep, in augustus 2019, zijn de eerste uitkomsten met elkaar vergeleken. De uitkomsten geven aanleiding tot diepere gesprekken en analyses rondom specifieke onderwerpen als behandelduur en CQI index.

Het proces dat we als Volante instellingen met elkaar doorlopen, komt tot stand in de interactie tussen professionals en cliënten en is eigenlijk op zichzelf al het resultaat; door elkaar op te zoeken, mee te lopen, van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen etc verbeteren we met elkaar de zorg.

 

Pin It on Pinterest