Donderdag 11 april was de derde Volante dag. We werden gastvrij ontvangen door Lentis op hun mooie terrein in Zuidlaren. Drie jaar geleden begonnen we met 82 deelnemers, het jaar daarop waren er 102 en dit jaar konden we ons verheugen op maar liefst 170 deelnemers. Dat belooft wat voor een volgende keer (januari 2020 bij Dimence Groep in Deventer).

De dag startte met twee lezingen. Dr. Rogier Hoenders, psychiater, manager inhoudelijk zaken en senior onderzoek CIP, vertelde hoe we van geestelijk ziektezorg naar geestelijke gezondheidszorg kunnen komen. In een inspirerende lezing vertelde Rogier hoe leefstijl interventies kunnen bijdragen aan een gezonder geestelijk en fysiek leven. Na zijn lezing nam prof. Dr. Stynke Castelein het stokje over. Zij is hoogleraar herstelbevordering bij EPA Lentis/RuG. Zij liet zien hoe wetenschap met betrekking tot leefstijlen en herstel vertaald kan worden naar concrete praktijkvoorbeelden.

Na een gezonde break was er tijd voor workshops.

WORKSHOP BETEKENISVOLLE UITKOMSTEN ANGST EN DEPRESSIE
De Volante-projectgroep ‘Angst & Depressie’ heeft na de spiegelgesprekken van de vorige Volantedag indicatoren opgesteld voor de kwaliteit van de behandeling. Zij gingen toetsen of ze de goede indicatoren te pakken hebben. Hoe relevant zijn deze indicatoren? Zijn ze indicatoren vergeten? Hoe kunnen ze verder aanscherpen?
WORKSHOP BETEKENISVOLLE UITKOMSTEN ACUTE PSYCHIATRIE
In de workshop Acute Psychiatrie werd een spiegelbijeenkomst gehouden om te verduidelijken welke vragen professionals nou echt moeten stellen om de beleving van de cliënt binnen de acute psychiatrie in kaart te brengen.

WORKSHOP HERSTEL
Er heeft zich de afgelopen jaren een ‘herstelbeweging’ ontpopt in de zorg, die de nadruk in toenemende mate legt op het leiden van een betekenisvol leven met een ernstige psychische aandoening (EPA). Bij veel ggz-instellingen begint deze para¬digma-shift zich te uiten in concrete initiatieven rondom intake, behandeling en uit¬stroom die deze herstelbeweging vormgeven. Met deze initiatieven ontstaan echter ook belangrijke nieuwe vragen: wat is herstel? Hoe kan een herstelgerichte aanpak worden geïntegreerd in de intake en formulering van een behandelplan? Hoe ziet een herstelgerichte behandeling, en herstelgericht behandeltraject eruit? En natuurlijk de belangrijke vraag: wanneer is er eigenlijk sprake van herstel, en wat betekent dit voor contact met de hulpverlening in de toekomst?

WORKSHOP EEN GROENE REIS: MOBILITEIT VERDUURZAMEN BINNEN DE GGZ
Totaal worden er 71.500.000 kilometers ofwel 15.750 ton CO2 aan dienstreizen en woon-/werkverkeer gereden door de medewerkers van Volante. Vervoer is voor zo’n 35% verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot van Volante. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat er 49% minder uitstoot moet zijn in 2030. Die datum lijkt nog ver weg, maar het is de hoogste tijd om na te denken hoe het aandeel duurzame mobiliteit aan deze vermindering bij kan dragen.

WORKSHOP YOGA, MINDFULNESS EN COMPASSIE IN DE ZORG
Ondanks positieve effecten van bestaande behandelingen herstellen niet alle cliënten hiermee (volledig). Daarom is het van belang te zoeken naar aanvullende behande¬lingen. Yoga, mindfulness en compassie zijn innovatieve behandelingen die gebruik maken van een andere benadering. Cliënten leren via yogahoudingen, meditatieoefeningen en compassie-oefeningen op een andere manier omgaan met hun klachten en zichzelf.

COMMUNICATIE
Ook in de ondersteunende werkgroep Communicatie ontstaan gesprekken waarin we onze organisatie, middelen en werkmethodes bespreken. Doordat we samenwerken om bijvoorbeeld de Volante-dagen te organiseren, de website op orde te brengen, hoe en wat te communiceren intern over Volante, ga je het vanzelf over inhoud en lokale werkafspraken hebben. Vragen als: Hoe gebruiken jullie intranet? Welk social media monitoring systeem gebruiken jullie? Hoeveel kost dat? Hoe hangt jouw afdeling in de organisatie? Hoe gaan jullie om met jullie huisstijl? Welke middelen gebruik je daarvoor. Zeer zinvol! Wordt zeker vervolgd.

Slotwoord
Aan het einde van de bijeenkomst keken de bestuurders van Volante terug op een geslaagde dag. Genoemd werd met name dat het mooi is om te zien dat er boeiende gesprekken op gang kwamen tussen de professionals en cliënten. Het ging over wat van betekenis is van mens tot mens. Dit is uiteindelijk het gesprek waar we naar op zoek zijn vanuit Volante. Een andere bestuurder verwoordde dat het goed is dat je letterlijk bij elkaar in de keuken kunt kijken. Door er te zijn en met elkaar het gesprek aan te gaan. Dat is verrijkend. Afgesproken is om de bijeenkomsten nu 1 keer in de 9 maanden te houden.
Tot slot werd nog een oproep gedaan aan iedereen. Graag horen we van collega’s met welke onderwerpen we vanuit Volante aan de slag kunnen gaan. Doe je mee de volgende keer?

De volgende bijeenkomst is gepland op 30 januari 2020, in Deventer. Uitnodiging volgt.

Voor vragen over de Volante-dagen kun je terecht op info@volante.nl

Pin It on Pinterest