Op 30 januari vond de vierde editie van de Volante dag plaats. Voor wie het nog niet weet; Volante werd eind december 2017 opgericht door de Dimence Groep, GGZ Noord-Holland-Noord, Lentis en GGzE. Door deze samenwerking kunnen we bij elkaar in de keuken kijken, behandelingen vergelijken en van elkaar leren.

Deze keer kwamen ruim 150 medewerkers en cliënten van de vier instellingen bij elkaar bij de Dimence Groep in Deventer op het mooie terrein van Brinkgreven. Herma van der Wal, voorzitter raad van bestuur Dimence Groep, heette alle deelnemers (die al een hele rit erop hadden zitten) welkom. Zij keek terug naar wat we als Volante al hebben bereikt en gedaan.

Gerrit Glas

Daarna werden de aanwezigen geïnspireerd door Prof. Dr. Gerrit Glas, psychiater en opleider psychiatrie- Dimence Groep en hoogleraar of Philosophy of Neuroscience- aan de universiteit van Amsterdam. Hij ging in op de vraag; betekenisvolle uitkomsten – wat zijn dat? Hoe bepaal je uitkomsten en is er een systeem voor kwaliteitsmeting te ontwerpen? Hij gaf uitleg over de complexiteit van het meten door de veelheid van perspectieven en van contexten. Hij eindigde met goede suggesties en mogelijke oplossingsrichtingen.

Winter is coming!

Na de lezing van Gerrit Glas werden de aanwezigen geboeid door Lucien Engelen (een van de 105 initiële LinkedIn-beïnvloeders en meer dan 800.000 mensen volgen zijn blog ) met zijn lezing Winter is coming! Met zijn bedrijf Transform Health werkt Lucien op het snijvlak van innovatie en strategie en adviseert hij directies, overheden, bedrijven en professionals. Zijn werkwijze is uitdagend, soms provocerend maar altijd techno-realistisch. Zijn doel is om zich voor te bereiden op een zachte landing in de toekomst en tegelijkertijd een wereldwijd en duurzaam zorgsysteem voor iedereen te creëren. De toehoorders werden meegenomen in zijn verhaal over wat ons te wachten staat. Stof om over na te denken!

Angst en depressie

Vervolgens deelde Frank Slagter, klinisch psycholoog bij GGZ NHN, zijn ervaringen over de werkgroep Betekenisvolle uitkomsten: Angst en Depressie. Echte uitkomsten konden ze nog niet delen, maar zij zijn gezamenlijk al wel tot 10 onderwerpen gekomen waarop de projectgroep zich zal richten. Frank gaf weer hoe de samenwerking verliep en wat het hen heeft gebracht. Evelien van der Ploeg, data-analist bij GGZ NHN, vertelde over de uitdagingen van het uniformeren van de data om goed te kunnen vergelijken.

Na de lunch konden de deelnemers kiezen uit verschillende workshops.

Workshop 1 – Kwaliteitssystemen in de ggz
Workshop 2 – Values Based Health Care: Whose Values?
Workshop 3 – Beweging van Overvloed: van ‘ja maar’ naar ‘ja doen!’
Workshop 4 – Betekenisvolle uitkomsten in de acute psychiatrie
Workshop 5 – Wandeling en rondleiding op het terrein van de Dimence Groep

Het was een inspirerende, gezellige dag met veel mooie ontmoetingen met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en de collega’s van de vier Volante instellingen.

Wat vonden de bezoekers?

Wat fijn om te zien dat het besef toeneemt dat data zonder context niet automatisch waarde generen, dat verzamelde ervaringen van patiënten wel eens de meest betekenisvolle uitkomsten kunnen genereren” . Martijn Schuurman Manager GGzE crisis care

Inspirerende dag, veel collega’s van andere instellingen mogen ontmoeten en begroeten. Leuk om eens bij een andere instelling in de keuken te kijken en ook gewoon gezellig.” Monique van Haaren manager online behandel team

Wilt u meer weten over Volante? Neem gerust contact met ons op.

 

 

Download hier de presentaties

Herma van der Wal – Stand van zaken Volante | Frank Slagter – Werkgroep Angst en Depressie

Gerrit Glas – Betekenisvolle uitkomsten

Lucien Engelen – Winter is coming

Marieke van Geffen – Kwaliteitssystemen in de ggz

Sandra van Eck – Kwaliteitssystemen in de ggz 

Hanneke Hermens en Sabien Raams – De Beweging van Overvloed

Hanneke Hermens en Sabien Raams – Oogst overvloed

Pin It on Pinterest