9 april vond het Volante webinar over Leefstijl plaats. Meer dan 100 collega’s uit de verschillende Volante-organisaties volgden online presentaties over dit maatschappelijk relevante thema. Tijdens het webinar werden ervaringen en inzichten van de verschillende organisaties in de afgelopen jaren gedeeld.

Arien Storm, raad van bestuur Lentis, opende het webinar en riep iedereen op om tijdens het webinar te blijven bewegen. Zij introduceerde leefstijl als volgt: ‘leefstijl voegt waarde toe aan de kwaliteit van leven van patiënten én medewerkers in de GGZ.’ Vervolgens lieten Volante collega’s aan de hand van inspirerende presentaties zien wat er in de verschillende organisaties gebeurt rondom het thema leefstijl.

Lentis
Rogier Hoenders, psychiater, onderzoeker en opleider Lentis én oprichter van het Centrum voor Integrale Psychiatrie vroeg zich af of leefstijl een panacea ‘een medicijn voor alles’ is of een hygiena ‘een levenswijsheid gericht op gezondheid’. De conclusie van Rogier was helder. Leefstijl inzetten voor, tijdens en na afloop van een behandeling leidt sneller herstel, minder wachtlijsten, zet aan tot zelfregie, empowerment, minder kosten, minder medicatie en tot welzijn en betere inzetbaarheid van medewerkers. Het draagt niet alleen bij op patiënt-niveau maar ook in mogelijke oplossingen voor de uitdagingen waar de GGZ voor staat. Leefstijl als hygiena dus!
Rogier van Gilst, projectcoördinator Lentis Leefstijl vertelde vol enthousiasme over de start van Lentis Leefstijl en de initiatieven en projecten die daaruit zijn voortgekomen waaronder de opleiding Leefstijlcoach. Zoals psychiater Matthijs Eendebak toelichtte: “Deze opleiding is voor alle GGZ professionals om een beweging op gang te brengen, ‘practice what you preach’. In 9 bijeenkomsten worden deelnemers niet alleen leefstijlcoach maar ook leefstijlambassadeur!”. De lezingen vanuit Lentis werden afgesloten door psycholoog Esther Steffik. Zij motiveerde alle deelnemers mee te doen met een korte actieve ‘beweeg- en mindfulness-workshop’.
Bekijk hier de presentaties – Rogier HoendersEsther en MatthijsRogier van Gilst

GGzE
Binnen GGzE streeft men naar een gezonde leefstijl voor alle medewerkers en cliënten. Marecille van Herpen, zorgmanager bij GGzE, toont in haar presentatie middels concrete voorbeelden hoe binnen de verschillende afdelingen leefstijl is geïntegreerd in de behandeling. Lotte van Hout, psychiater, vertelt hoe zij als projectleider Leefstijl de organisatie letterlijk en figuurlijk in beweging krijgt. Op afdeling de Beerze is men sinds een jaar bezig met gezonde leefstijl. Vroeger werd op de filmavond chips gegeten, nu zijn dit gezonde hapjes. Cliënten helpen met het maken hiervan, er worden sportactiviteiten georganiseerd en ook mindfullness trainingen zijn populair. Cliënten nemen steeds meer zelf de regie op het gebied van voeding en bewegen.
Nb. Helaas waren niet alle filmpjes in de presentatie te zien. Je kunt deze bekijken op het Youtube kanaal van GGzE.
Bekijk hier de presentatie van Marecille en Lotte

Dimence Groep
Hoe vullen werkplezier, leefstijl en vitaliteit elkaar aan en hoe versterken deze thema’s elkaar bij de Dimence Groep? Caroline Cartigny, adviseur vitaliteit HRM&D, merkt op dat het zorgen voor jezelf bij zorgmedewerkers nogal eens laag op de prioriteitenlijst staat. Zijn de draagkracht en draaglast nog wel in balans? In de afgelopen vier jaar hebben er zo’n 100 tot 150 medewerkers binnen Dimence Groep zich aangemeld bij de vitaliteitscoach voor workshops of coaching. Het delen van succesverhalen is belangrijk, zo blijven we elkaar stimuleren om te werken aan vitaliteit. Wat ga jij morgen doen om je vitaliteit te verbeteren?
De bijdrage van Caroline is hier te zien

GGZ Noord-Holland-Noord
Maurice Topper, psycholoog en Flip Kolthoff, psychiater van GGZ NHN sloten het webinar af waarin zij vertelden over leefstijl in een herstelgerichte organisatie. Herstel kent drie domeinen: symptomatisch, sociaal maatschappelijk en persoonlijk. Aan de hand van het Leefstijlroer van Vereniging Arts en Leefstijl werd uitgelegd hoe in een netwerkorganisatie de zes leefstijl-pijlers kunnen bijdragen aan het herstel in de verschillende domeinen. Mooi om te zien dat GGZ NHN al gebruik maakt van de leefstijlmodule van Lentis!
De presentatie van Flip en Maurice kun je hier terugzien

Pin It on Pinterest