Verpleegkundige beroepsontwikkeling

Lerend netwerk Verpleegkundigen van de Volante partners willen van elkaar leren! Daarom zijn begin 2023 18 VS ggz van de drie organisaties op een interactieve, inspirerende manier met elkaar in gesprek gegaan over gezamenlijke verpleegkundige thema’s. De...

Duurzaamheid

De Volante projectgroep duurzaamheid is een projectgroep met enthousiaste professionals die zich inzetten om de zorg te verduurzamen. Alle leden van de projectgroep hebben als doel de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Met de samenwerking kunnen we kijken wat...

Autisme

Meer dan 1% van de Nederlanders (zo’n 190.000 mensen), van jong tot oud, heeft autisme of is autistisch en een groot aantal mensen (ouders, broers, zussen, klasgenoten, collega’s) is bij hen betrokken. De projectgroep Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is eind 2019...

Angst en depressie

Angst- en stemmingsstoornissen zijn de meest voorkomende psychische stoornissen in de algemene bevolking. In 2019 waren er naar schatting 572.200 mensen bij wie de huisarts een stemmingsstoornis heeft geregistreerd. In 2011 kostte de zorg voor depressie 1,6 miljard...

Acute psychiatrie

Jaarlijks vinden er circa 150.000 tot 175.000 beoordelingen door de crisisdienst plaats in Nederland. Ongeveer 10% van de personen in crisis wordt na beoordeling opgenomen in een ggz-instelling. De NZa heeft een advies gepresenteerd om de bekostiging van de acute ggz...

Pin It on Pinterest