mensen met handen tegen elkaar

Doelgroepen

De doelgroepen waar we in Volante verband mee gaan starten met het meten van betekenisvolle uitkomsten, zijn Angst & Depressie en Acute psychiatrie. Vervolgens zal het aantal aandoeningen waarbij we gaan werken met betekenisvolle uitkomsten in de loop van de tijd uitgebreid worden.
Daarnaast delen we kennis en ervaring rondom de thema’s Forensische psychiatrie, veiligheid en duurzaamheid.

Angst en depressie

  • Angst- en stemmingsstoornissen zijn de meest voorkomende psychische stoornissen in de algemene bevolking. In 2016 waren er naar schatting 539.200 mensen bij wie de huisarts een stemmingsstoornis heeft geregistreerd.
  • In 2011 kostte de zorg voor depressie 1,6 miljard euro. Hiermee is depressie een van de duurdere ziekten. 8.1% van de totale kosten voor psychische aandoeningen en 1,8% van de totale kosten voor de gezondheidszorg gaan naar deze aandoening.  
  • Angst- en depressie kent een hoog volume, er zijn voor deze behandelingen voor patiënten relevante uitkomstindicatoren beschikbaar en de behandeling wordt door veel aanbieders aangeboden.

Acute psychiatrie

  • Jaarlijks vinden er circa 150.000 tot 175.000 beoordelingen door de crisisdienst plaats in Nederland. Ongeveer 10% van de personen in crisis wordt na beoordeling opgenomen in een ggz-instelling.
  • De NZa heeft een advies gepresenteerd om de bekostiging van de acute ggz te verbeteren. Dit advies is door het ministerie van VWS overgenomen.
  • Er spelen momenteel meerdere thema’s binnen de acute psychiatrie; de opvang en triage van verwarde personen, de verandering van financiering, het tekort aan klinische capaciteit en de regio aanpak (wie wordt regiehouder).

Samenwerkingspartners