5 mensen in een kring kijken naar beneden

Missie, visie

Volante is een jonge organisatie met de nodige ambities. Ze wil een leidende rol spelen in de ontwikkeling van betekenisvolle uitkomsten. We werken continu aan het toevoegen van waarde aan de zorg, tegen zo laag mogelijke kosten.

Samenwerkingspartners