Vrouw op computer man met telefoon in de hand

Nieuws, publicaties en persberichten

Erik de Groot

Samen met drie andere ggz-organisaties werken we onder de naam Volante aan het leren en verbeteren van de zorg aan mensen met psychische klachten.

Derde Volante-dag, 11 april 2019

Donderdag 11 april was de derde Volante dag. We werden gastvrij ontvangen door Lentis op hun mooie terrein in Zuidlaren. Drie jaar geleden begonnen we met 82 deelnemers, het jaar daarop waren er 102 en dit jaar konden we ons verheugen op maar liefst 170 deelnemers. Dat belooft wat voor een volgende keer (januari 2020 bij Dimence Groep in Deventer). 

Marco Verheul

Marco Verheul (1970, drs. RA) begint per 1 mei 2019 als nieuw lid raad van bestuur bij de Dimence Groep.
Dimence Groep bestaat uit zeven stichtingen met de collectieve ambitie om de geestelijke gezondheid en welzijn van de mensen in haar werkgebied (Oost-Nederland) te verbeteren.

Woensdag 28 november vond in de cultuurkoepel in Heiloo de tweede bijeenkomst van Volante plaats. Volante is een samenwerkingsverband tussen GGzE, Dimence Droep, Lentis een GGZ Noord-Holland-Noord.

Jan Kremer, hoogleraar patiëntgerichte innovatie en voorzitter kwaliteitsraad ZiN, gaf een inspirerende presentatie over kwaliteit en waarden-gestuurde zorg. Zijn kijk op de verschillende definities van kwaliteit en hoe we dit kunnen meten was een eyeopener en trending topic de rest van de dag.

In Qruxx staat sinds 30 oktober 2018 een artikel door Jos Brinkmann (lid raad van bestuur GGZ Noord-Holland-Noord en voorzitter Volante), dat deel uitmaakt van het themanummer 'Sturen op Kwaliteit van KIZ'

Ernst Klunder

Leidt uitkomstfinanciering in de ggz tot bezuinigingen en risicoselectie? Deze vraag werd vrijwel direct opgeworpen toen zorgverzekeraar Menzis onlangs plannen bekend maakte voor resultaatgerichte vergoeding van de behandeling van angststoornissen en depressie.

Ernst Klunder, scheidend bestuursvoorzitter van Dimence Groep en voormalig voorzitter van Volante, ziet het zo’n vaart niet lopen.

Lees het artikel in Qruxx

Herma van der Wal

Ernst Klunder, voorzitter raad van bestuur Dimence Groep, vertrekt per 1 oktober bij de Dimence Groep naar ’s Heeren Loo. Per die datum zal Herma van der Wal, momenteel lid raad van bestuur, zijn functie opvolgen. Herma is sinds 2008 werkzaam als bestuurder bij de Dimence Groep.

Herma van der Wal (1957) is geen onbekende in ggz-land. Zij begon haar carrière als psychiater/behandelcoördinator bij GGZ Drenthe. Daarna werkte zij acht jaar lang als Directeur Behandelzaken bij GGZ Drenthe in Assen.

Ernst klunder

Het zorgen voor ‘de juiste zorg op de juiste plek’ roept associaties op met de queeste van de Ridders van de Ronde Tafel naar de heilige graal. Wat is immers de juiste zorg? En wat is de juiste plek? Wie bepaalt dit? En moet de juiste zorg wel zorg zijn? Hoe meten we wat de juiste zorg op de juiste plek is? Hoe persoons- en situatiegebonden is dit?

In dit artikel ga ik op zoek naar antwoorden vanuit het perspectief van de Dimence Groep, een instelling in het oosten van het land die zich naast geestelijke gezondheidszorg ook bezighoudt met activiteiten in het sociaal domein.

cassandra koning

Een gesprek met Cassandra Koning, kwartiermaker van Volante. Op onze zoektocht naar inspirerende voorbeelden kwam ik in gesprek met Cassandra Koning, kwartiermaker VBHC voor Volante. Volante (letterlijk vertaald: vliegwiel), is een samenwerkingsverband van vier GGZ instellingen (Lentis, Dimence Groep, GGZ Noord Holland Noord en GGzE) die, geïnspireerd door de krachtige werkwijze van de Santeon groep, zelf zo’n ‘lerende organisatie’ opzetten. Kwaliteit en innovatie zijn de belangrijkste drijfveren, VBHC is het belangrijkste centrale thema voor de inhoudelijke samenwerking.

de thema's van Volante

Op 14 december 2017 hebben Dimence Groep, GGZ Noord-Holland-Noord, Lentis en GGzE de vereniging Volante opgericht. Door de samenwerking in te richten en te faciliteren kunnen we bij elkaar in de keuken kijken, behandelingen vergelijken en van elkaar leren. Binnen Volante kunnen we zo sneller en beter verbeteren, iets wat de patiënt en de zorg regionaal en landelijk ten goede komt. De samenwerking wordt gedreven vanuit de inhoud, waarbij het verbeteren van de kwaliteit van zorg voorop staat.

gesprek

Vier grote ggz-aanbieders gaan samenwerken op het gebied van Value Based Health Care (VBHC). Ze hebben daarvoor de vereniging Volante opgericht, van waaruit continu moet worden gewerkt aan het toevoegen van waarde aan de zorg, tegen zo laag mogelijke kosten. https://www.zorgvisie.nl/ggz-start-met-value-based-healthcare/

vier bestuurders

Dimence Groep, GGzE, GGZ Noord-Holland-Noord en Lentis gaan een vereniging genaamd Volante (vliegwiel) oprichten om de samenwerking tussen de vier ggz-instellingen te stimuleren en faciliteren, met als doel de zorg te verbeteren door continue kwaliteitsverhoging en innovatie. Door informatie uit te wisselen, samen te werken aan kwaliteitsstandaarden komt de zorg op een hoger niveau. Het belang van de patiënt, die steeds meer een geïnformeerd regisseur van zijn eigen behandeling wordt, staat bij dit alles centraal.

Samenwerkingspartners