5 mensen in een kring kijken naar beneden

Over Volante

Volante is een samenwerkingsverband tussen de Dimence Groep, Lentis, GGzE en GGZ Noord-Holland-Noord. Onze samenwerking maakt het mogelijk bij elkaar in de keuken te kijken, behandelingen te vergelijken en van elkaar te leren.

We richten ons op het creëren van betekenisvolle uitkomsten voor de patiënt in de geestelijke gezondheidszorg, met als doel het zorgaanbod beter te laten aansluiten op de zorgvraag en op zoek te gaan naar nieuwe methoden en technieken om resultaten te verbeteren. Dit komt zowel de cliënt als de zorg, regionaal en landelijk, ten goede.

 

Ambitie
Onze ambitie om betekenis toe te voegen aan het leven van de patiënt, vraagt om een nieuwe verbinding tussen deze patiënt en professional. Het belang van de patiënt, die steeds meer een geïnformeerd regisseur van zijn eigen behandeling wordt, staat bij dit alles centraal.

Wij ambiëren een leidende rol bij kwaliteitsverhoging en innovatie van de geestelijke gezondheidszorg.

Samenwerkingspartners