Wat we doen

Openheid als kracht

volante_ggz_openheid

De kracht van Volante is de openheid tussen de partners. Onze professionals kijken bij elkaar in de keuken. Ze meten en vergelijken de resultaten van behandelingen. En vragen zich af hoe het komt dat uitkomsten tussen instellingen verschillen: wat maakt dat een instelling het beter doet, of juist niet? De beste resultaten worden overgenomen en als standaard geïmplementeerd. Zo wordt de zorg steeds beter.

Samenwerken

volante_ggz_samenwerken

De werkgroepen van Volante bestaan voornamelijk uit vakspecialisten en ervaringsdeskundigen uit de verschillende organisaties. Door binnen de werkgroepen de verbindende factoren te zoeken en doelen te benoemen, ontstaat er een hechte samenwerking. Een groot voordeel hiervan is dat collega’s elkaar makkelijk weten te vinden en dat men elkaar direct kan aanspreken over lopende zaken. Er worden per werkgroep regelmatig overlegmomenten georganiseerd. Een keer per jaar wordt er een algemene Volante dag georganiseerd voor iedereen. Deze dag vindt plaats bij een van de betrokken instellingen.

Leren

volante_ggz_leren

Vergelijken is geen doel op zich, het gaat om het leren van elkaar en verbeteren. Door elkaars organisaties te bezoeken en daar de dagelijkse situaties te ervaren, kan men beter inzoomen op elkaars werk en het gesprek daarover voeren. De aanpak tussen instellingen verschillen. Gelukkig maar, want juist daar leren we van. Want wat maakt nu dat een instelling het beter doet, of juist niet?

Verbeteren

volante_ggz_verbeteren

Door ervaringen, inzichten en praktijksituaties uit te wisselen ontstaan verbeteringen. Zo wordt de zorg steeds beter. En daar doen we het voor!

Dit heeft als doel om tot betekenisvolle uitkomsten te komen om zo de kwaliteit van de zorg voor de patiënt steeds beter te maken.

In deze video’s laten de werkgroepen zien hoe met elkaar wordt samengewerkt en de resultaten die met elkaar worden geboekt.

 

Pin It on Pinterest