Wat zijn betekenisvolle uitkomsten

Volante richt zich op het werken aan betekenisvolle uitkomsten. Bij betekenisvolle uitkomsten denken we vanuit waarde voor de patiënt en focussen we op de resultaten die voor hem/haar het meest van belang zijn. Betekenisvol houdt hierbij in dat de uitkomsten waarde toevoegen aan het leven van de patiënt. Het gaat hier over persoonlijk en maatschappelijk herstel van de patiënt, niet alleen over uitkomsten op functioneel of symptomatisch vlak. Wat de waarde is voor de patiënt, wordt samen met patiënten en patiëntverenigingen bepaald en is uiteindelijk het resultaat van teamwerk.

Zorgaanbod dat aansluit bij de zorgvraag van de patiënt is de sleutel tot het creëren van waarde. Om dit te kunnen realiseren, richt Volante zich op zorg voor specifieke aandoeningen en soorten patiënten en specialiseren we hierop. Waarde creëren betekent ook innoveren en vernieuwen, op zoek naar nieuwe methoden en technieken om de resultaten te verbeteren. Hierbij hoort het continu vergaren van kennis en het delen van expertise. Men voelt zich verantwoordelijk voor het geheel van de keten, deelt ervaringen, meet kwaliteit en vergelijkt resultaten.

Onder de noemer Value Based Mental Health Care gaan we kijken of we voor verschillende doelgroepen tot betekenisvolle uitkomsten kunnen komen. Indicatoren voor symptomatisch, persoonlijk en maatschappelijk herstel zullen hierin een plek krijgen, naast aspecten als klanttevredenheid, wacht- en doorlooptijden van de zorg en kostenaspecten.

Pin It on Pinterest