2023 is het zesde jaar van Volante. Eind 2017 ondertekenden de vier toenmalige bestuurders van Lentis, Dimence Groep, GGZ Noord-Holland-Noord en GGzE de samenwerkingsovereenkomst.

Inmiddels zijn we zes jaar verder en zijn er mooie verbindingen gelegd en resultaten behaald. Professionals en
patiëntvertegenwoordigers spelen hierin een belangrijke rol. Zij weten elkaar te vinden en de verschillende projectgroepen werken samen gestaag verder aan het meten en verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

In dit jaarverslag lees je alles over wat we in 2023 hebben gedaan.

Pin It on Pinterest