Op 14 december 2017 hebben Dimence Groep, GGZ Noord-Holland-Noord, Lentis en GGzE de vereniging Volante opgericht. Door de samenwerking in te richten en te faciliteren kunnen we bij elkaar in de keuken kijken, behandelingen vergelijken en van elkaar leren. Binnen Volante kunnen we zo sneller en beter verbeteren, iets wat de patiënt en de zorg regionaal en landelijk ten goede komt. De samenwerking wordt gedreven vanuit de inhoud, waarbij het verbeteren van de kwaliteit van zorg voorop staat.

Ruim 80 inhoudsdeskundigen, leidinggevenden en leden van de cliënten- en medezeggenschapsraden vanuit de vier organisaties zijn in het Ketelhuis op het terrein van GGzE bijeen gekomen om mee te denken over de agenda van Volante voor de komende periode. Door middel van stemrondes is door de aanwezigen aangegeven dat zij in de komende periode aan de slag willen met: angst & depressie (35%), acute zorg (21%) en psychotische stoornissen (15%). Voor het volledige overzicht: zie de afbeelding.

De Volante-instellingen werken open met elkaar samen om de zorg te verbeteren. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de Value Based Health Care (hierna: VBHC) methode: het continu werken aan betekenisvolle uitkomsten voor cliënten tegen zo laag mogelijke kosten. Omdat het belangrijk is om een beperkte focus aan te brengen en omdat we pragmatisch willen starten, is ervoor gekozen om met twee thema’s volgens de VBHC-methodiek te starten en een aantal thema’s te kiezen voor uitwisseling van kennis en expertise.

De thema’s waarmee we gaan starten met het verbeteren van de kwaliteit volgens de VBHC-methodiek zijn Angst & depressie en Acute zorg. Daarnaast zal Forensische zorg & veiligheid een thema zijn dat opgepakt wordt binnen het samenwerkingsverband. De forensische zorg is een meer sectorale indeling, een minder homogene groep, waar Angst & depressie en Acute zorg meer diagnosegroepen zijn. Daarom zullen we voor Forensische zorg en Veiligheid vooral gaan zitten op de uitwisseling van kennis en expertise. Tot slot zal er ook op een aantal bedrijfsmatige thema’s wat gedachte-uitwisseling plaatsvinden.

Pin It on Pinterest