Leidt uitkomstfinanciering in de ggz tot bezuinigingen en risicoselectie? Deze vraag werd vrijwel direct opgeworpen toen zorgverzekeraar Menzis onlangs plannen bekend maakte voor resultaatgerichte vergoeding van de behandeling van angststoornissen en depressie.

Ernst Klunder, scheidend bestuursvoorzitter van Dimence Groep en voormalig voorzitter van Volante, ziet het zo’n vaart niet lopen.

Lees hier het artikel in Qruxx

Pin It on Pinterest