De vraag naar specialistische zorg neemt flink toe, net als de krapte op de arbeidsmarkt. Terwijl de financiële ruimte afneemt. Dat is een dilemma dat voor alle betrokken partijen ongemakkelijk voelt, ondanks het feit dat over die maatschappelijke opdracht afspraken zijn vastgelegd in het integraal zorgakkoord.
GGzE probeert al jaren op die situatie te anticiperen. In dat transitieproces zet het binnenkort een nieuwe stap. In het laatste kwartaal van dit jaar gaan honderden hulpverleners cliënten in Eindhoven en omliggende gemeenten in hun eigen leefomgeving behandelen en begeleiden. Dat doen zij in acht gebiedsteams: vier in Eindhoven en vier in de randgemeenten.

Multispecialistische teams
Nu werken behandelaren en begeleiders nog in aparte teams. En voor behandeling deels diagnose-specifiek ingericht. Straks gaan zij werken in multispecialistische teams, transdiagnostisch en herstelgericht. Alleen specifieke zorg wordt georganiseerd in het centrale gebiedsteam. GGzE beoogt zo effectiever hulp te kunnen bieden. En dus ook meer mensen met een specialistische ggz-hulpvraag een passend behandelaanbod te kunnen doen, zodat zij betekenisvol aan de maatschappij kunnen meedoen.

Samenwerken met partners en naasten
“Dat lukt ons nooit alleen”, zegt algemeen directeur Sietske Huizer. Samenwerken is wat haar betreft de kern. Samenwerken met netwerkpartners zoals huisartsen, maatschappelijk werk, welzijnsorganisaties, politie en woningcorporaties. Maar ook met familie, vrienden, buren en verenigingen. “Zonder hen kunnen we de veranderingen nooit waarmaken.”

Om de hoek bij cliënten
Dat alles klinkt als een forse operatie. En dat is het ook. Medewerkers komen in een nieuw team terecht, krijgen andere werkplekken, gaan werken in andere gebouwen. En veel cliënten krijgen een andere behandelaar, een die bij hen om de hoek aan de slag gaat.  “Een spannende periode, voor iedereen”, weet Sietske. “Maar er is best veel draagvlak voor, merken wij. En niet alleen bij de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Veel mensen onderschrijven onze intentie, zelfs al weten we niet 100% zeker dat het ook zo gaat uitpakken als wij beogen. De druk op de geestelijke gezondheidszorg is groot. We vinden allemaal dat mensen in psychische nood ondersteuning moeten kunnen krijgen. Dat is wat ons drijft.”

In 2024 klaar
“Maar we blijven steeds kijken hoe het gaat”, aldus Sietske. Overigens heeft de reorganisatie geen directe consequenties voor de zorg die GGzE biedt in de beide andere divisies.

Gebieden transitie ggze volante

Pin It on Pinterest