Meer dan 1% van de Nederlanders (zo’n 190.000 mensen), van jong tot oud, heeft autisme of is autistisch en een groot aantal mensen (ouders, broers, zussen, klasgenoten, collega’s) is bij hen betrokken. De projectgroep Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is eind 2019 gestart. Doel is om met elkaar en vertegenwoordigers van belangengroepen na te denken over hoe zorg ertoe kan doen voor mensen met autisme en hoe wij als worgverleners van elkaar en van mensen met autisme en hun omgeving kunnen leren over hoe we zorg kunnen verbeteren.

Inmiddels zijn er twee lijnen uitgekristalliseerd waarlangs de projectgroep werkt aan waardegedreven zorg en het verbeteren van de kwaliteit: in kaart brengen wat jongeren en volwassen met autisme ervaren als belangrijk en wat waardegedreven zorg moet bieden, en van elkaar leren door onder meer het afleggen van werkbezoeken en het uitwisselen van ervaringen en ideeën. Complexe zorg is echter niet te vangen in indicatoren. Indicatoren zijn op z’n best indicaties: een basis voor een inhoudelijk gesprek.

Het resultaat van Volante is niet gelijk aan cijfers van betekenisvolle uitkomsten. Het resultaat is dat we samen aan het leren en verbeteren zijn en zo vormgeven aan het begrip nieuwe kwaliteit. Het proces dat we als Volante instellingen met elkaar doorlopen, komt tot stand in de interactie tussen professionals en cliënten en is eigenlijk op zichzelf al het resultaat; door elkaar op te zoeken, mee te lopen, van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen etc verbeteren we met elkaar de zorg.

Pin It on Pinterest