Lerend netwerk

Verpleegkundigen van de Volante partners willen van elkaar leren! Daarom zijn begin 2023 18 VS ggz van de drie organisaties op een interactieve, inspirerende manier met elkaar in gesprek gegaan over gezamenlijke verpleegkundige thema’s.

De verpleegkundig specialisten ggz vormen met elkaar een lerend netwerk. Zij streven drie doelen na:
• van elkaar leren en waar mogelijk samen optrekken;
• elkaar inspireren;
• elkaar versterken op de terreinen van klinische praktijk, onderzoek en zeggenschap.

Het netwerk bestaat uit drie werkgroepen:
1. Verpleegkundig klinisch redeneren
2. Verpleegkundig onderzoek
3. Loopbaanperspectief verpleegkundigen / Samenhangend opleidingsbeleid

Projectgroep verpleegkundig specialisten ggz -Volante

Pin It on Pinterest